Zarząd Główny EDK przesyła informację:

Wszyscy z zaniepokojeniem śledzimy doniesienia medialne dotyczące koronawirusa. Rozumiemy powagę sytuacji. Przyjmujemy, że jeśli lokalne władze podejmują decyzję odnośnie bezpieczeństwa, należy się im podporządkować.

A co z EDK?

Przypominamy, że EDK to indywidualna praktyka religijna. Samotnie, albo w małej grupie. Można wyruszyć w dowolnym momencie Wielkiego Postu, bądź o dowolnej porze roku.

Rozumiemy, że opublikowane ostatnio rozporządzenia dotyczą większych zgromadzeń publicznych. W przypadku EDK, może to dotyczyć Mszy św. na rozpoczęcie.

W oparciu o obecną wiedzę uważamy, że EDK powinno się odbyć z większym akcentem na indywidualny charakter modlitwy i samotną wędrówkę na szlaku.

Proponujemy również, aby przynajmniej w części intencję przyjścia EDK ofiarować za ustanie pandemii.


Rejon EDK Cz-Dz

Jako Rejon Cz-Dz przyglądamy się rozwijającej się sytuacji i będziemy na bieżąco Państwa informować o ewentualnych ruchach z naszej strony. Jak zostało wspomniane w powyższej informacji ze względu na charakter EDK (samotne przejście trasy) nie widzimy zagrożenia aby podjąć samo wyzwanie. Pod znakiem zapytania pozostaje termin, Msza św. na rozpoczęcie i dystrybucja pakietów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *